JANNE AHONEN EUROOPAN PARLAMENTTIIN

JANNE AHONEN EUROOPAN PARLAMENTTIIN

Huomioitavaa seuraavassa SOTE uudistuksessa – palvelut läheltä

Vanhuspalveluiden ja lapsiperheille suunnattujen palveluiden kehittämisestä tulisi käydä avointa keskustelua ennen kuin lyödään vaihtoehtoja lukkoon. Hoivapalveluiden laatu on romahtanut viime vuosien aikana ja edelleenkään perheille suunnatut kuten lapsiperheiden kotipalvelu tai lasten koulunkäyntiin liittyvät palvelut eivät toimi. Ihmisen hyvinvoinnin kannalta on suuri merkitys sillä, mitä palveluja kuntalaisille tarjotaan ja miten ne tuotetaan.

Samalla kun tulevat kansanedustajat tekevät päätöksiä palveluiden tuotannosta, tulee käydä keskustelu myös siitä, kuinka paljon kuntalaisten tulisi olla valmiita liikkumaan saadakseen peruspalvelut. Muun muassa kokoomuksen johtama hallitus on nostanut keskittämisen keinoksi turvata palvelut. Mitään laskelmia keskittämisen eduista ei kuitenkaan ole esitetty.

Palveluiden tuottamiseen on yhä enemmän käytetty yksityisiä yrityksiä, joiden palvelun laatu on osoittautunut epäinhimilliseksi. Monipuolinen palvelun tuottaminen toisaalta edistää laadukkaiden palveluiden kehittymistä, mutta peruspalveluiden yksityistämisessä on myös riskejä. Palveluiden hankinnasta tulisi tehdä suunnitelmalliset taloudelliset riskinarvioinnit, jolloin hankinnasta aiheutuvat seuraukset huomioitaisiin päätöksenteossa monipuolisesti. Hallitsematon yhtiöittäminen ja yksityistäminen voi saattaa peruspalvelut demokraattisen valvonnan ulottumattomiin, suurvoittojen tavoitteluun ja ohjata verorahat kunnasta ja maasta ulos. Palveluiden hankinnasta päätettäessä tulee kiinnittää huomio tarkoituksenmukaisuuteen ja inhimillisyyteen. Pienikin kunta pystyy tuottamaan palvelut, jos selvitystyöhön ja riskienarviointiin panostetaan riittävästi.


Janne Ahonen

Asiantuntija

Kansanedustajaehdokas

Seitsemän tähden liike ry