JANNE AHONEN EUROOPAN PARLAMENTTIIN

JANNE AHONEN EUROOPAN PARLAMENTTIIN

Itsenäinen Suomi kansakuntien Euroopassa

Kansallisvaltioita on ryhdyttävä vahvistamaan

Eurooppa ja koko ihmiskunta ovat siirtymässä uuteen aikakauteen. Kylmän sodan kauden jälkeen käynnistynyt hallitsematon globalisaatio ja ylikansallinen yhdentyminen ovat tulleet tiensä päähän.

Globalisaatio ja ylikansallinen yhdentyminen ovat aiheuttaneet vakavia yhteiskunnallisia ongelmia. Työpaikkojen siirtyminen kehitysmaihin ja itäiseen Eurooppaan on synnyttänyt läntisissä teollisuusmaissa laajaa työttömyyttä. Tulo- ja varallisuuserot ovat kasvaneet voimakkaasti kaikissa maissa ja kansainvälisesti.

Monet tuntevat, etteivät voi enää vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa, kun liiaksi valtaa on siirtynyt markkinavoimille ja ylikansalliseen päätöksentekoon. Tämä on johtanut ääriliikkeiden syntyyn.

Luonto ja ihminen voivat pahoin. Suuntaa on muutettava.

Kansainvälisessä yhteistyössä on ryhdyttävä palauttamaan päätösvaltaa kansallisvaltioille. Kauppapolitiikkaan on kehitettävä uusia sääntöjä, jotka turvaavat tasapainoisen kehityksen kaikissa maissa ja edistävät kestävää kehitystä kaikkialla.  Globalisaatio on pyrittävä saamaan hallintaan ja sen synnyttämiä ongelmia on ryhdyttävä korjaamaan.