JANNE AHONEN EUROOPAN PARLAMENTTIIN

JANNE AHONEN EUROOPAN PARLAMENTTIIN

Ylikansallisesta unionista itsenäisten kansakuntien yhteisöön

Euroopan unionissa on kutsuttava koolle hallitusten välinen konferenssi (HVK), jossa sovitaan päätösvallan palauttamisesta jäsenmaille ja läheisyysperiaatteen tiukasta noudattamisesta unionia kehitettäessä.

Muun muassa alue- ja maatalouspolitiikassa päätösvaltaa tulee siirtää jäsenmaille ja luopua siten turhasta byrokratiasta ja rahan kierrättämisestä unionin kautta. Päätösvalta omien luonnonvarojen käytöstä ja alkuperäisen luonnon suojelemisesta tulee palauttaa jäsenmaille.

Unionia on kehitettävä itsenäisten kansakuntien yhteisönä. Jos unionissa edettäisiin tähän suuntaan, Britannia saattaisi pysyä sen jäsenenä. Joka tapauksessa tällä tavoin voitaisiin edesauttaa uuden suhteen rakentamista EU:n ja Britannian välille.

Jos Brexit toteutuu ja johtaa siihen, että muut Pohjoismaat eroavat unionista, Suomen tulee seurata mukana. Tällöin Euroopan talousalueen puitteisiin voitaisiin muodostaa Pohjolan yhteisö.

Euroalue on hallitulla tavalla purettava joko siten, että kaikki jäsenmaat ottavat euron rinnalla käyttöön kansalliset valuutat tai siten, että osa jäsenmaista eroaa. Jos tällainen mahdollisuus avautuu, Suomen tulee käyttää sitä hyväkseen ja palauttaa taloudellinen itsenäisyytensä. Päätös tästä voidaan tehdä eduskunnan yksinkertaisella enemmistöllä samanlaista tiedonantomenettelyä käyttäen, jolla Suomi aikanaan vietiin euroalueeseen.

Suomen liittymisestä euroalueeseen ei järjestetty kansanäänestystä. Unioniin liittymisestä käydyn kansanäänestyksen jälkeen sen luonne on olennaisella tavalla muuttunut ja muuttumassa. Näistä syistä Suomen jäsenyydestä euroalueessa ja Euroopan unionissa tulee järjestää mahdollisimman pian neuvoa-antava kansanäänestys.

Tähtiliike kannattaa yleiseurooppalaista yhteistyötä ja yhdentymistä Euroopan neuvoston (EN) ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (ETYJ) puitteissa.